Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkilöä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 189 141 264 1 556 140 79
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 2 5 20 4 4
C Teollisuus 10-33 309 6 16 254 23 9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 . 2 22 3 .
F Rakentaminen 41-43 144 4 4 112 14 10
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 237 21 47 147 14 7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 117 9 15 70 9 13
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 67 11 19 34 . .
J Informaatio ja viestintä 58-63 118 3 7 95 8 4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 4 6 52 8 4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 153 8 13 113 12 6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 98 8 14 70 4 2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 3 6 101 9 2
P Koulutus 85 183 13 35 114 14 7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 389 23 56 289 12 6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 50 12 7 27 . .
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 12 10 34 2 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_046_fi.html