Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema      
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 36,5 39,9 18,9
Palkansaajat yhteensä 36,3 39,2 19,9
- ylemmät toimihenkilöt 37,6 39,3 19,9
- alemmat toimihenkilöt 35,6 38,6 21,1
- työntekijät 35,8 39,7 18,3
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 38,0 45,6 15,4
Miehet Työlliset yhteensä 38,1 40,9 17,9
Palkansaajat yhteensä 37,7 39,8 18,7
- ylemmät toimihenkilöt 38,3 39,7 18,6
- alemmat toimihenkilöt 37,1 39,3 18,9
- työntekijät 37,6 40,2 18,7
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 40,0 46,8 16,2
Naiset Työlliset yhteensä 34,8 38,8 19,5
Palkansaajat yhteensä 34,9 38,5 20,4
- ylemmät toimihenkilöt 36,9 38,9 20,7
- alemmat toimihenkilöt 34,8 38,2 21,7
- työntekijät 31,4 38,3 18,0
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 34,0 43,0 14,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_047_fi.html