Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/I - 2021/I (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Kvartal Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,6 70,0 -0,6
Män 71,0 70,4 -0,6
Kvinnor 70,1 69,6 -0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,1 8,4 1,3
Män 7,7 9,1 1,4
Kvinnor 6,5 7,7 1,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,9 65,5 0,6
Män 67,1 67,9 0,7
Kvinnor 62,6 63,1 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/I - 2021/I (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_019_sv.html