Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2020/I - 2021/I (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 681 2 703 22 0,8
15-64 2 606 2 620 14 0,5
15-24 285 284 -1 -0,4
25-34 579 588 9 1,5
35-44 621 635 14 2,2
45-54 597 589 -8 -1,3
55-64 523 523 1 0,1
65-74 75 84 8 10,9
Män 15-74 1 395 1 409 14 1,0
15-64 1 346 1 356 10 0,7
15-24 146 145 -1 -0,5
25-34 317 313 -4 -1,4
35-44 331 337 6 1,9
45-54 299 301 1 0,5
55-64 253 261 7 2,9
65-74 49 53 4 8,8
Kvinnor 15-74 1 286 1 295 8 0,6
15-64 1 260 1 264 4 0,3
15-24 140 139 -0 -0,3
25-34 262 275 13 5,0
35-44 290 298 8 2,7
45-54 298 289 -9 -3,1
55-64 270 263 -7 -2,5
65-74 27 31 4 14,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2020/I - 2021/I (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_022_sv.html