Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 491 2 476 -15 -0,6
Nyland 845 844 -1 -0,1
Egentliga Finland 222 219 -3 -1,4
Satakunta 94 94 -1 -0,7
Egentliga Tavastland 72 73 1 1,9
Birkaland 233 232 -1 -0,3
Päijänne-Tavastland 83 87 4 4,6
Kymmenedalen 64 65 1 1,6
Södra Karelen 49 50 1 1,1
Södra Savolax 53 54 1 1,0
Norra Savolax 105 108 3 2,8
Norra Karelen 61 63 2 3,0
Mellersta Finland 115 107 -8 -7,2
Södra Österbotten 84 85 1 1,6
Österbotten 81 82 0 0,5
Mellersta Österbotten 31 29 -2 -7,4
Norra Österbotten 176 169 -7 -3,8
Kajanaland 27 30 3 12,0
Lappland 80 70 -10 -12,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_031_sv.html