Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 147 2 120 -27 -1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 32 33 1 4,6
Maatalous 01 14 19 5 39,8
C Teollisuus 10-33 298 296 -2 -0,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 38 -3 -6,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 41 39 -2 -3,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 45 0 0,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 48 48 0 1,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 98 98 -0 0,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 29 1 4,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 25 -2 -9,1
F Rakentaminen 41-43 139 137 -2 -1,5
Talonrakentaminen 41 52 49 -3 -5,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 70 69 -1 -1,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 240 242 3 1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 38 36 -1 -3,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 83 81 -2 -2,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 119 125 6 5,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 127 112 -15 -11,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 70 67 -3 -3,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 45 -12 -21,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 71 -12 -14,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 107 109 2 1,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 61 -6 -8,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 141 144 3 1,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 60 -3 -4,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 99 102 3 3,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 58 0 0,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 112 8 7,3
P Koulutus 85 176 172 -4 -2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 388 0 0,0
Terveyspalvelut 86 158 159 1 0,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 99 92 -7 -7,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 137 6 4,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 45 -9 -16,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 59 60 1 1,8
X Toimiala tuntematon 00 6 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_034_fi.html