Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 870,0 842,2 -27,9 -3,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 13,3 14,0 0,7 5,5
Maatalous 01 5,1 7,2 2,1 41,5
C Teollisuus 10-33 128,9 128,4 -0,6 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,6 14,9 -1,7 -10,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 16,0 17,1 1,1 7,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,8 20,3 0,5 2,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,6 21,3 0,7 3,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 43,7 42,5 -1,2 -2,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,3 12,3 0,0 0,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,8 10,9 -0,9 -7,7
F Rakentaminen 41-43 61,5 58,0 -3,5 -5,6
Talonrakentaminen 41 22,4 20,5 -1,9 -8,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 31,6 29,9 -1,7 -5,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 95,1 91,1 -4,0 -4,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 16,0 15,9 -0,1 -0,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,2 34,6 -2,6 -6,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 42,0 40,7 -1,3 -3,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,5 45,7 -5,8 -11,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 29,8 28,0 -1,8 -6,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,7 17,7 -4,0 -18,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,4 21,6 -5,8 -21,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,8 47,8 1,0 2,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,3 26,3 -4,0 -13,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 59,8 60,6 0,9 1,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,8 24,8 -2,0 -7,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,5 40,0 0,5 1,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,7 23,2 0,5 2,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,7 48,4 3,7 8,2
P Koulutus 85 67,2 65,2 -1,9 -2,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 151,9 147,1 -4,8 -3,1
Terveyspalvelut 86 63,4 61,4 -2,0 -3,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,7 36,0 -3,7 -9,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,8 49,7 0,9 1,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,5 14,2 -4,3 -23,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 19,1 18,3 -0,8 -4,3
X Toimiala tuntematon 00 2,9 4,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_035_fi.html