Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 479 2 585 106 4,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 98 113 14 14,5
Maatalous 01 68 82 14 20,6
C Teollisuus 10-33 334 329 -5 -1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 50 8 18,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 41 41 -0 -0,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 41 -10 -20,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 54 -2 -3,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 106 106 -1 -0,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 37 38 1 2,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 30 0 0,4
F Rakentaminen 41-43 198 196 -1 -0,7
Talonrakentaminen 41 75 77 2 2,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 102 98 -4 -3,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 268 292 25 9,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 43 -1 -2,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 94 0 0,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 130 155 25 19,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 135 140 5 3,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 84 87 3 3,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 53 2 4,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 82 3 4,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 122 124 2 1,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 76 -1 -1,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 186 192 6 3,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 71 75 4 5,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 121 126 5 3,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 75 73 -3 -3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 113 3 2,4
P Koulutus 85 166 186 21 12,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 405 413 8 2,0
Terveyspalvelut 86 176 180 4 2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 88 -8 -7,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 134 146 12 9,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 62 3 4,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 91 7 8,6
X Toimiala tuntematon 00 7 20 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_028_fi.html