Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 140 2 218 78 3,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 45 7 18,3
Maatalous 01 18 26 8 47,3
C Teollisuus 10-33 312 305 -7 -2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 37 44 7 19,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 39 39 -0 -0,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 39 -10 -20,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 49 -2 -3,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 102 -3 -2,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 30 31 1 1,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 30 1 2,6
F Rakentaminen 41-43 152 148 -4 -2,7
Talonrakentaminen 41 57 58 1 2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 76 71 -5 -6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 235 254 19 8,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 37 33 -4 -10,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 82 82 1 1,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 117 139 22 18,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 117 120 3 3,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 67 71 3 4,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 50 0 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 65 68 4 5,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 113 113 -0 -0,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 68 -2 -2,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 143 152 9 6,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 67 3 5,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 106 110 4 3,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 62 -4 -5,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 113 3 2,5
P Koulutus 85 160 178 18 10,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 383 388 5 1,2
Terveyspalvelut 86 160 160 -0 -0,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 94 87 -7 -7,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 141 12 9,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 46 1 1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 56 65 9 15,8
X Toimiala tuntematon 00 6 16 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2021, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/II - 2021/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_034_fi.html