Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 134 4 122 -12 -0,3
Arbetskraft totalt 2 713 2 718 5 0,2
- sysselsatta 2 510 2 527 17 0,7
- arbetslösa 203 191 -11 -5,6
Ej i arbetskraften 1 421 1 404 -17 -1,2
Män Befolkning totalt 2 079 2 076 -3 -0,2
Arbetskraft totalt 1 423 1 400 -23 -1,6
- sysselsatta 1 315 1 295 -20 -1,5
- arbetslösa 108 106 -3 -2,6
Ej i arbetskraften 656 676 20 3,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 055 2 047 -8 -0,4
Arbetskraft totalt 1 290 1 318 28 2,2
- sysselsatta 1 196 1 233 37 3,1
- arbetslösa 94 86 -9 -9,1
Ej i arbetskraften 765 728 -37 -4,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_002_sv.html