Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 134 4 122 -12 -0,3
15-64 3 418 3 417 -1 0,0
15-24 607 607 0 0,0
25-34 708 710 2 0,3
35-44 711 714 3 0,4
45-54 667 664 -2 -0,4
55-64 726 722 -4 -0,6
65-74 716 705 -10 -1,4
Män 15-74 2 079 2 076 -3 -0,2
15-64 1 742 1 747 5 0,3
15-24 316 309 -7 -2,2
25-34 363 364 1 0,3
35-44 366 368 1 0,4
45-54 337 343 6 1,8
55-64 359 363 3 1,0
65-74 337 329 -8 -2,5
Kvinnor 15-74 2 055 2 047 -8 -0,4
15-64 1 677 1 670 -6 -0,4
15-24 291 298 7 2,5
25-34 345 345 1 0,3
35-44 345 347 2 0,5
45-54 330 321 -9 -2,6
55-64 367 359 -8 -2,1
65-74 379 377 -2 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_003_sv.html