Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 713 2 718 5 0,2
15-64 2 638 2 639 1 0,1
15-24 274 282 8 2,7
25-34 592 586 -6 -1,0
35-44 627 637 9 1,5
45-54 609 596 -12 -2,0
55-64 536 539 3 0,6
65-74 75 79 4 5,2
Män 15-74 1 423 1 400 -23 -1,6
15-64 1 376 1 350 -26 -1,9
15-24 140 134 -6 -4,0
25-34 324 321 -4 -1,1
35-44 332 325 -7 -2,1
45-54 306 307 0 0,1
55-64 274 264 -10 -3,7
65-74 47 50 3 6,0
Kvinnor 15-74 1 290 1 318 28 2,2
15-64 1 262 1 289 27 2,2
15-24 134 148 13 9,8
25-34 268 265 -3 -0,9
35-44 295 311 16 5,6
45-54 302 290 -13 -4,2
55-64 262 275 13 5,0
65-74 28 29 1 3,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_004_sv.html