Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 510 2 527 17 0,7
15-64 2 436 2 451 15 0,6
15-24 236 253 17 7,4
25-34 548 534 -15 -2,7
35-44 587 604 17 2,9
45-54 577 561 -16 -2,8
55-64 488 499 11 2,3
65-74 74 76 2 2,8
Män 15-74 1 315 1 295 -20 -1,5
15-64 1 268 1 245 -23 -1,8
15-24 118 120 2 1,9
25-34 300 284 -16 -5,4
35-44 314 311 -3 -1,1
45-54 290 287 -3 -1,1
55-64 246 243 -2 -1,0
65-74 47 49 3 6,0
Kvinnor 15-74 1 196 1 233 37 3,1
15-64 1 168 1 206 38 3,2
15-24 117 133 15 12,9
25-34 248 250 2 0,6
35-44 272 293 21 7,6
45-54 288 275 -13 -4,5
55-64 242 256 13 5,5
65-74 28 27 -1 -2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_006_sv.html