Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09

  År/Månad Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 7,5 7,0 -0,4
15-64 7,6 7,1 -0,5
15-24 14,2 10,3 -3,9
25-34 7,3 8,9 1,5
35-44 6,5 5,2 -1,3
45-54 5,1 5,9 0,8
55-64 8,9 7,4 -1,5
Män 15-74 7,6 7,5 -0,1
15-64 7,8 7,8 -0,1
15-24 15,7 10,4 -5,2
25-34 7,3 11,3 4,0
35-44 5,4 4,4 -0,9
45-54 5,4 6,5 1,1
55-64 10,2 7,7 -2,5
Kvinnor 15-74 7,3 6,5 -0,8
15-64 7,4 6,5 -1,0
15-24 12,6 10,1 -2,5
25-34 7,3 5,9 -1,5
35-44 7,7 5,9 -1,8
45-54 4,9 5,3 0,4
55-64 7,5 7,0 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/09 - 2021/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_016_sv.html