Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,4 73,2 1,8
Män 72,8 73,6 0,8
Kvinnor 70,0 72,8 2,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,6 6,9 -0,7
Män 7,6 7,1 -0,5
Kvinnor 7,6 6,7 -0,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,9 67,2 1,3
Män 68,6 69,3 0,7
Kvinnor 63,2 65,1 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_019_sv.html