Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 136 4 122 -13 -0,3
15-64 3 419 3 417 -2 -0,1
15-24 607 607 -0 -0,1
25-34 708 710 2 0,3
35-44 710 714 3 0,5
45-54 667 664 -3 -0,4
55-64 727 722 -4 -0,6
65-74 717 706 -11 -1,6
Män 15-74 2 080 2 076 -4 -0,2
15-64 1 741 1 746 5 0,3
15-24 315 311 -3 -1,1
25-34 359 365 6 1,6
35-44 364 366 1 0,4
45-54 342 343 1 0,2
55-64 361 361 1 0,2
65-74 339 330 -9 -2,7
Kvinnor 15-74 2 056 2 047 -9 -0,4
15-64 1 678 1 671 -7 -0,4
15-24 292 296 3 1,1
25-34 348 345 -4 -1,0
35-44 346 348 2 0,6
45-54 325 321 -3 -1,1
55-64 366 361 -5 -1,3
65-74 378 376 -2 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 21. Befolkning efter kön och ålder 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_021_sv.html