Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 519 2 580 61 2,4
15-64 2 442 2 501 59 2,4
15-24 265 286 22 8,1
25-34 538 552 15 2,8
35-44 591 599 8 1,4
45-54 566 568 2 0,3
55-64 483 495 12 2,6
65-74 77 79 2 2,9
Män 15-74 1 318 1 336 18 1,4
15-64 1 267 1 285 17 1,4
15-24 128 142 13 10,2
25-34 298 292 -6 -2,1
35-44 314 315 1 0,3
45-54 286 290 4 1,3
55-64 241 246 6 2,4
65-74 51 52 1 1,9
Kvinnor 15-74 1 201 1 244 43 3,6
15-64 1 174 1 216 42 3,6
15-24 136 145 8 6,2
25-34 240 261 21 8,8
35-44 277 284 7 2,7
45-54 280 278 -2 -0,6
55-64 242 249 7 2,7
65-74 26 28 1 5,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_024_sv.html