Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,9 62,6 1,7
15-64 71,4 73,2 1,8
15-24 43,6 47,2 3,6
25-34 76,0 77,8 1,9
35-44 83,2 84,0 0,8
45-54 84,9 85,5 0,7
55-64 66,4 68,5 2,1
65-74 10,7 11,2 0,5
Män 15-74 63,4 64,4 1,0
15-64 72,8 73,6 0,8
15-24 40,8 45,5 4,7
25-34 82,9 79,9 -3,0
35-44 86,3 86,2 -0,1
45-54 83,6 84,5 0,9
55-64 66,7 68,2 1,5
65-74 14,9 15,6 0,7
Kvinnor 15-74 58,4 60,8 2,4
15-64 70,0 72,8 2,8
15-24 46,5 48,9 2,4
25-34 68,8 75,7 6,9
35-44 79,9 81,6 1,7
45-54 86,2 86,6 0,4
55-64 66,1 68,9 2,7
65-74 7,0 7,3 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_025_sv.html