Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 967,7 974,9 7,2 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 55,5 54,5 -1,0 -1,8
Jordbruk 01 41,3 40,5 -0,8 -1,9
C Tillverkning 10-33 130,2 129,0 -1,2 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,2 18,4 -0,8 -4,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,4 18,5 1,1 6,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,4 20,1 1,7 9,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,0 19,1 -2,9 -13,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,6 38,3 -1,2 -3,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,6 14,6 0,9 6,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,5 11,3 -0,2 -1,8
F Byggverksamhet 41-43 94,6 85,0 -9,6 -10,2
Byggande av hus 41 35,2 30,5 -4,6 -13,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 49,3 45,1 -4,2 -8,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 106,8 110,8 4,0 3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,6 18,9 -0,7 -3,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,9 30,8 -5,0 -14,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,4 61,0 9,7 18,9
H Transport och magasinering 49-53 55,9 53,1 -2,8 -5,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 38,8 35,5 -3,3 -8,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,1 17,6 0,5 2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 33,4 32,6 -0,8 -2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,2 45,1 -1,1 -2,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,2 26,3 -3,9 -12,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 67,5 68,5 0,9 1,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,6 27,4 0,8 3,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 48,0 50,6 2,6 5,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 32,1 28,6 -3,5 -10,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 40,9 44,4 3,5 8,5
P Utbildning 85 50,9 55,3 4,4 8,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 142,2 146,0 3,9 2,7
Hälso- och sjukvård 86 63,9 64,3 0,4 0,6
Vård och omsorg med boende 87 36,0 34,5 -1,4 -4,0
Öppna sociala insatser 88 42,3 47,2 4,9 11,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,0 22,7 1,8 8,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,0 33,4 3,4 11,5
X Näringsgrenen okänd 00 2,8 6,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_029_sv.html