Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 519 2 580 61 2,4
Nyland 833 862 29 3,4
Egentliga Finland 229 230 1 0,6
Satakunta 92 96 4 3,9
Egentliga Tavastland 77 72 -5 -6,5
Birkaland 238 250 13 5,3
Päijänne-Tavastland 87 87 -0 -0,1
Kymmenedalen 72 71 -1 -1,7
Södra Karelen 49 50 1 2,9
Södra Savolax 59 54 -5 -8,9
Norra Savolax 106 111 6 5,2
Norra Karelen 67 69 2 3,3
Mellersta Finland 116 120 5 4,3
Södra Österbotten 89 88 -1 -1,3
Österbotten 85 86 1 1,5
Mellersta Österbotten 29 28 -1 -3,7
Norra Österbotten 174 186 11 6,6
Kajanaland 29 26 -3 -9,4
Lappland 73 79 6 7,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_031_sv.html