Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 180 2 218 38 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 42 40 -3 -6,2
Jordbruk 01 21 21 -0 -0,4
C Tillverkning 10-33 310 310 0 0,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 41 -0 -0,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 40 43 3 7,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 49 2 5,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 49 -2 -4,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 99 -5 -4,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 30 2 8,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 28 -0 -0,3
F Byggverksamhet 41-43 159 146 -13 -8,0
Byggande av hus 41 57 51 -6 -10,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 81 75 -6 -7,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 239 252 13 5,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 35 2 6,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 71 -13 -15,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 122 145 24 19,3
H Transport och magasinering 49-53 122 119 -2 -1,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 73 69 -5 -6,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 51 2 5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 75 77 2 2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 113 114 1 1,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 72 68 -5 -6,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 140 145 5 3,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 66 5 8,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 106 116 10 9,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 68 66 -3 -4,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 119 5 4,8
P Utbildning 85 166 164 -2 -1,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 377 381 5 1,3
Hälso- och sjukvård 86 163 157 -6 -3,7
Vård och omsorg med boende 87 91 89 -2 -1,8
Öppna sociala insatser 88 123 135 12 10,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 48 51 3 5,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 63 73 10 16,3
X Näringsgrenen okänd 00 7 15 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_034_sv.html