Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 812,7 809,3 -3,3 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 20,0 17,9 -2,2 -10,8
Jordbruk 01 10,3 9,7 -0,6 -6,2
C Tillverkning 10-33 119,8 119,2 -0,6 -0,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,6 15,2 -1,4 -8,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 15,8 17,5 1,8 11,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,7 19,3 1,6 9,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,3 18,1 -2,2 -10,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 38,3 37,0 -1,3 -3,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,2 12,1 0,9 8,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,0 11,0 0,0 0,4
F Byggverksamhet 41-43 70,9 59,9 -11,0 -15,5
Byggande av hus 41 24,4 20,5 -3,9 -16,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 36,8 30,6 -6,2 -16,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 89,3 91,1 1,8 2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,1 14,5 -0,5 -3,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,6 26,0 -5,6 -17,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 42,7 50,6 7,9 18,5
H Transport och magasinering 49-53 47,4 43,4 -4,0 -8,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,1 26,4 -4,6 -14,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 16,3 16,9 0,7 4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,7 26,1 -0,6 -2,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,8 40,0 -1,8 -4,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,0 23,4 -3,6 -13,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,5 53,9 1,4 2,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,7 23,9 0,2 0,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 41,3 43,9 2,5 6,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 27,8 25,1 -2,7 -9,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 40,9 44,1 3,2 7,9
P Utbildning 85 49,5 52,6 3,1 6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 134,5 137,2 2,7 2,0
Hälso- och sjukvård 86 58,7 58,6 0,0 -0,1
Vård och omsorg med boende 87 34,8 33,5 -1,3 -3,7
Öppna sociala insatser 88 41,1 45,0 4,0 9,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,3 16,6 0,3 1,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,4 23,9 2,5 11,8
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 5,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_035_sv.html