Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/III - 2021/III, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 36,8 35,4 -1,5
- fortlöpande deltidsarbete 10,5 12,9 2,4
- heltidsarbete för viss tid 37,4 35,5 -1,9
- deltidsarbete för viss tid 15,2 16,2 0,9
Visstidsarbete totalt 52,7 51,7 -1,0
Deltidsarbete totalt 25,7 29,1 3,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/III - 2021/III, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_039_sv.html