Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/III - 2021/III

  År/Kvartal Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 7,6 6,9 -0,7
15-64 7,8 7,0 -0,8
15-24 15,7 9,6 -6,1
25-34 8,0 7,8 -0,2
35-44 6,1 5,6 -0,6
45-54 5,2 5,7 0,4
55-64 7,6 7,8 0,1
Män 15-74 7,6 7,1 -0,5
15-64 7,8 7,3 -0,5
15-24 18,2 8,6 -9,6
25-34 7,2 9,1 1,9
35-44 5,1 5,1 0,0
45-54 5,8 6,3 0,5
55-64 8,0 8,1 0,2
Kvinnor 15-74 7,6 6,7 -0,9
15-64 7,7 6,7 -1,0
15-24 13,2 10,6 -2,5
25-34 9,0 6,3 -2,7
35-44 7,2 6,1 -1,1
45-54 4,7 5,0 0,3
55-64 7,3 7,4 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/III - 2021/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_041_sv.html