Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008
Näringsgrenar totalt 00-99 2 490 2 577 87 3,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 102 107 5 5,1
Jordbruk 01 71 76 5 7,1
C Tillverkning 10-33 328 314 -14 -4,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 45 -1 -1,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 41 -4 -8,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 44 -4 -9,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 48 -2 -4,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 104 1 0,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 37 32 -5 -12,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 30 2 8,7
F Byggverksamhet 41-43 190 184 -6 -2,9
Byggande av hus 41 72 66 -6 -8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 98 102 4 4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 275 295 20 7,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 46 4 8,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 90 90 0 0,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 142 158 16 11,3
H Transport och magasinering 49-53 137 132 -5 -3,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 83 79 -4 -5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 53 -1 -1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 74 91 17 23,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 123 133 10 8,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 72 -1 -1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 183 185 2 1,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 70 73 3 4,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 120 137 17 14,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 74 79 6 8,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 123 7 5,9
P Utbildning 85 188 187 -1 -0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 396 411 15 3,9
Hälso- och sjukvård 86 168 167 -1 -0,8
Vård och omsorg med boende 87 92 99 8 8,3
Öppna sociala insatser 88 135 145 9 6,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 66 64 -2 -3,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 86 95 9 10,4
X Näringsgrenen okänd 00 6 17 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_028_sv.html