Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008
Näringsgrenar totalt 00-99 2 137 2 216 79 3,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 37 3 7,8
Jordbruk 01 17 20 3 14,9
C Tillverkning 10-33 307 295 -13 -4,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 42 2 4,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 42 39 -3 -7,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 41 -5 -11,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 47 44 -4 -7,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 102 0 0,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 28 -3 -9,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 29 2 9,1
F Byggverksamhet 41-43 141 137 -4 -2,7
Byggande av hus 41 50 45 -5 -10,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 72 77 5 6,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 239 254 15 6,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 38 4 12,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 81 -0 -0,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 124 136 11 9,0
H Transport och magasinering 49-53 120 114 -6 -5,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 68 63 -5 -7,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 50 -1 -2,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 60 78 17 28,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 108 117 9 8,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 64 64 -0 -0,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 141 147 6 4,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 64 65 1 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 103 120 16 15,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 62 68 6 9,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 123 6 5,5
P Utbildning 85 182 180 -1 -0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 375 385 10 2,7
Hälso- och sjukvård 86 153 148 -5 -3,1
Vård och omsorg med boende 87 91 97 6 6,5
Öppna sociala insatser 88 132 141 9 6,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 48 -4 -7,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 61 72 11 18,6
X Näringsgrenen okänd 00 5 15 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_034_sv.html