Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2019 - 2021, 15-74-åringar

År Förändring
2019 2020 2021 2020/2021
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå
Båda könen Totalt 6,8 7,7 7,7 -0,1
Utbildning på andra stadiet (3,4) 6,9 8,3 7,9 -0,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 3,8 4,1 4,6 0,5
- lägsta högre nivå (5) 3,6 4,4 5,2 0,7
- lägre högskolenivå (6) 4,3 4,5 4,6 0,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,4 3,6 4,5 0,9
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,9 17,0 16,5 -0,5
Män Totalt 7,3 8,1 8,2 0,1
Utbildning på andra stadiet (3,4) 7,2 8,5 8,2 -0,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,1 4,0 5,1 1,1
- lägsta högre nivå (5) 4,2 5,1 6,2 1,0
- lägre högskolenivå (6) 4,8 4,5 5,3 0,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,3 3,0 4,6 1,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,0 15,6 15,1 -0,5
Kvinnor Totalt 6,2 7,4 7,1 -0,3
Utbildning på andra stadiet (3,4) 6,5 8,1 7,5 -0,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 3,6 4,2 4,3 0,0
- lägsta högre nivå (5) 3,2 4,1 4,6 0,5
- lägre högskolenivå (6) 4,0 4,6 4,0 -0,6
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,5 4,0 4,4 0,4
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 16,4 19,3 18,7 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2019 - 2021, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_055_sv.html