Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainsamlingen om hyrd arbetskraft har ändrats år 2008

Fr.o.m. början av år 2008 samlas in mer detaljerade uppgifter om hyrd arbetskraft i samband med arbetskraftsundersökningen. Hyrda arbetstagare klassades tidigare till näringsgrenen hyrd arbetskraft. Nu definieras näringsgrenen enligt den arbetsplats där den hyrda arbetstagaren arbetade under undersökningsveckan. Av alla löntagare som intervjuas frågas separat om de är hyrda arbetstagare.

Inverkan av klassificeringsändringen på näringsgrensuppgifternas jämförbarhet blir relativt liten eftersom hyrda arbetstagare är fördelade på flera näringsgrenar och deras antal är litet i de enskilda näringsgrensgrupperna. Tydligast inverkan har ändringen på näringsgrenen "arbetsförmedling och rekrytering (745)". Inverkan av klassificeringsändringen mildras för sin del också av att uppgifterna baserar sig på intervjupersonens egen anmälan och en del av de hyrda arbetstagarna har tidigare inte nödvändigtvis noterats som hyrda arbetstagare, dvs. klassificeringen av deras näringsgren har motsvarat det nya sättet.

Noggrannare uppgifter om antalet hyrda arbetstagare och fördelningen av dem på olika näringsgrenar rapporteras år 2009 då täckande uppgifter för hela år 2008 är tillgängliga, dvs. då urvalsstorleken är så stor som möjlig.


Senast uppdaterad 1.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-06-24_men_004_sv.html