Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokituksen TOL 2008 mukaiset neljännesvuositiedot julkaistaan työvoimatutkimuksessa huhtikuussa 2009

Toimialaluokitus TOL 2008 on otettu käyttöön vuoden 2009 alusta. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan huhtikuussa.

Tilaston vuotta 2009 koskevat tiedot maksuttomassa StatFin- ja maksullisessa Astika-tietokantapalveluissa sekä julkaisuissa ovat toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisia. Toimialaluokituksen TOL 2002 mukaisia tietoja ei enää julkaista. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002 mukaiset tiedot.

Työvoimatutkimuksessa käytetään seuraavia yhdistettyjä toimialaluokkia (TOL 2008):

TOL 2008
00-99    Toimialat yhteensä
01-09    A-B   Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta
01    Maatalous
10-33    C   Teollisuus
10-15    Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus
16-18    Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen
19-23    Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus
24-25    Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26-30    Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus
31-33    Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus
35-39    D-E   Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto
41-43    F   Rakentaminen
41    Talonrakentaminen
43    Erikoistunut rakennustoiminta
45-47    G   Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
45    Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
46    Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)
47    Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)
49-53    H   Kuljetus ja varastointi
49-51    Maa-, vesi- ja ilmaliikenne
52-53    Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta
55-56    I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta
58-63    J   Informaatio ja viestintä
64-68    K-L   Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala
69-75    M   Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
71    Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
77-82    N   Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
81    Kiinteistön- ja maisemanhoito
84    O   Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
85    P   Koulutus
86-88    Q   Terveys- ja sosiaalipalvelut
86    Terveyspalvelut
87    Sosiaalihuollon laitospalvelut
88    Sosiaalihuollon avopalvelut
90-93    R   Taiteet, viihde ja virkistys
94-99    S-U    Muu palvelutoiminta yms.
00    X   Toimiala tuntematon

Toimialaluokitusten TOL 2008 ja TOL 2002 mukaisten tietojen käyttö ja vertailtavuus

Luokitusten välisistä eroista ja yhteneväisyyksistä on kerrottu muun muassa www-sivulla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html#2 sekä Tilastokeskuksen Toimialaluokitus TOL 2008 -käsikirjassa. Luokitukset eroavat niin paljon toisistaan, että suoraviivaisia luokitusavaimia ei ole mahdollista käyttää. Jotkut toimialat esimerkiksi teollisuudessa kääntyvät lähes sataprosenttisesti vanhasta luokituksesta uuteen, mutta varsinkin palvelualoilla uuden toimialaluokituksen rakenne on täysin muuttunut suhteessa TOL 2002 -luokitukseen.

Työvoimatutkimuksessa lähtökohta on, että vuodesta 2009 alkaen TOL 2008 -luokitus on ainoa käytössä oleva toimialaluokitus.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja koskien vuosia 2005- 2008 julkaistaan Tilastokeskuksen tietokantapalveluissa toukokuusta 2009 alkaen. Sarjat sisältävät tietoja työllisistä, palkansaajista ja työtunneista edellä mainitulla 36:n luokan toimialaryhmittelyllä. Taustamuuttujana on sukupuoli. TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja muiden taustamuuttujien (ikä, alue jne.) mukaan voi tiedustella ja tilata maksullisena palveluna työvoimatutkimuksesta Veli Rajaniemeltä, veli.rajaniemi@tilastokeskus.fi, puh. (09) 1734 3434.

Vuosien 2000-2004 työvoimatutkimuksen aineistosta ei ole mahdollista julkaista toimialoittaisia tietoja samalla tarkkuudella kuin vuosista 2005-2008. Aikasarjat vuosista 2000-2004 julkaistaan TOL 2008 -luokituksen pääluokkatasolla kesäkuun 2009 aikana, jos tietojen laatu ja luotettavuus todetaan riittävän hyväksi.


Päivitetty 24.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2009-04-24_luo_001.html