Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2006

14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2005

År 2005 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland över 68 miljarder euro och antalet anställda 189 000. Omsättningens andel av omsättningen för alla företag var något under 22 procent och andelen anställda drygt 14 procent. Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda var Sverige det mest betydande ägarlandet.

År 2005 fanns det över 3 400 utländska dotterbolag i Finland. Av alla företag i Finland var utländska dotterbolags andel 1,5 procent. Ägandet av utländska dotterbolag fördelades i 44 olika länder. Svenska dotterbolag Till antalet Näst mest fanns det i Finland amerikanska och tredje mest tyska dotterbolag.

Mätt på basis av omsättning var de utländska dotterbolagens verksamhet mest betydelsefullt inom näringsgrenen parti- och detaljhandel, där de utländska dotterbolagens omsättning var nästan 30 miljarder euro. Detta var närmare 27 procent av omsättningen inom hela näringsgrenen. Enligt antalet anställda var verksamheten mest betydelsefullt inom näringsgrenen industri??/tillverkning, där över 68 000 personer arbetade år 2005 som anställda i utländska dotterbolag.

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1996-2005

Källa: Utländska dotterbolag i Finland. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Heidi Salmenniemi (09) 1734 2953, Johanna Sisto (09) ) 1734 2477, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2005/ulkoy_2005_2006-11-30_tie_001_sv.html