Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2007

16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2006

År 2006 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland nästan 70 miljarder euro och antalet anställda närmare 204 000. Omsättningens andel av omsättningen för alla företag var nästan 20 procent och andelen anställda drygt 16 procent. Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda var Sverige det mest betydande ägarlandet.

År 2006 fanns det över 4 100 utländska dotterbolag i Finland. Av alla företag i Finland var utländska dotterbolags andel 1,6 procent. Ägandet av utländska dotterbolag fördelades i 46 olika länder. Svenska dotterbolag Till antalet Näst mest fanns det i Finland amerikanska och tredje mest tyska dotterbolag.

Mätt på basis av omsättning var de utländska dotterbolagens verksamhet mest betydelsefullt inom näringsgrenen parti- och detaljhandel, där de utländska dotterbolagens omsättning var över 28 miljarder euro. Detta var närmare 27 procent av omsättningen inom hela näringsgrenen. Enligt antalet anställda var verksamheten mest betydelsefullt inom näringsgrenen tillverkning, där över 69 000 personer arbetade år 2006 som anställda i utländska dotterbolag.

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1996-2005

Källa: Utländska dotterbolag i Finland. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Johanna Sisto (09) 1734 2477, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 3.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2006/ulkoy_2006_2007-12-03_tie_001_sv.html