Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet anställda i utländska dotterbolag efter näringsgren 2004–2007

Näringsgren År
  2004 2005 2006 2007
Gruvdrift och utvinning av mineral (C) 895 735 806 867
Tillverkning (D) 55 728 63 518 67 661 74 169
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning (E) 648 636 670 668
Byggverksamhet (F) 7 554 8 184 9 532 10 736
Partihandel och detaljhandel (G) 33 714 36 106 36 932 41 970
Hotell- och restaurangverksamhet (H) 3 491 3 561 4 021 4 730
Transport, magasinering och kommunikation (I) 16 599 18 503 18 927 21 595
Finansiell verksamhet (J) 11 426 11 350 11 550 16 023
Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster (K) 27 597 33 370 43 235 46 740
Utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster och andra samhälleliga tjänster (M,N,O) 369 759 2 038 2 252
Andra 649 845 911 1 773
Sammanlagt 158 670 177 567 196 281 221 522

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen


Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2007, Antalet anställda i utländska dotterbolag efter näringsgren 2004–2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_006_sv.html