Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2008

14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007

År 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland cirka 79 miljarder euro och antalet anställda närmare 222 000. Omsättningens andel av omsättningen för alla företag var nästan 20 procent och andelen anställda drygt 14 procent. Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda var Sverige det mest betydande ägarlandet.

År 2007 fanns det över 2 800 utländska dotterbolag i Finland. Av alla företag i Finland var de utländska dotterbolagens andel omkring 0,7 procent. När det gäller utländska dotterbolag fördelades det slutliga bestämmande inflytandet på 47 olika länder. Kvantitativt sett fanns det flest svenska dotterbolag i Finland. Näst flest fanns det i Finland amerikanska och tredje flest storbritanniska dotterbolag.

Mätt på basis av omsättning var de utländska dotterbolagens verksamhet mest betydelsefullt inom näringsgrenen parti- och detaljhandel, där de utländska dotterbolagens omsättning var över 32 miljarder euro. Detta var nästan 28 procent av omsättningen inom hela näringsgrenen. Enligt antalet anställda var verksamheten mest betydelsefullt inom näringsgrenen tillverkning, där över 74 000 personer arbetade år 2007 som anställda i utländska dotterbolag.

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1997-2007, procent*

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1997-2007, procent*

* Tidsserien är jämförbar fr.o.m. år 2004.


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tie_001_sv.html