Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet anställda i utländska dotterbolag efter land 2004–2008

Land År
2004 2005 2006 2007 2008
EU-27-länder (1) 110 916 120 282 131 247 151 372 170 726
EU-15-länder 110 763 120 043 129 423 149 037 168 004
Sverige 48 227 50 495 52 375 75 443 87 871
Storbritannien 11 577 10 382 15 122 18 716 19 128
Tyskland 12 372 14 279 14 717 15 405 18 240
Danmark 13 443 18 063 17 458 10 576 10 974
Frankrike 8 844 10 913 11 455 12 849 13 631
Nederländerna 9 450 9 776 9 597 6 141 8 948
Italien 1 250 1 292 3 397 3 632 4 153
Luxemburg 2 085 724 942 1 654 629
Belgien 479 751 799 785 934
Irland 1 019 1 308 1 345 1 495 1 481
Österrike 1 778 1 875 1 849 1 932 1 875
Andra EU-15-länder 239 184 365 409 143
Baltisk länder 146 221 1 806 2 317 2 681
Estland 146 221 1 722 2 243 2 576
Andra länder (2) 47 753 57 285 65 034 70 150 72 648
Förenta staterna 24 367 25 849 28 026 29 210 29 012
Norge 7 436 6 920 7 791 8 975 5 153
Schweiz 5 311 12 119 12 348 10 906 12 631
Japan 3 871 4 235 6 595 6 817 7 454
Ryssland 757 1 457 1 117 1 914 2 072
Sammanlagt (1)+(2) 158 670 177 567 196 281 221 522 243 374

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2008, Antalet anställda i utländska dotterbolag efter land 2004–2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_003_sv.html