Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008

Toimiala Vuosi
2007 2008
Lukumäärä Osuus,
prosenttia
1)
Lukumäärä Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 19 1,9 22 2,3
Teollisuus (C) 452 1,9 482 2,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 20 3,0 25 3,7
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
3 0,3 9 0,8
Rakentaminen (F) 60 0,2 74 0,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
1 053 2,3 1 103 2,3
Kuljetus ja varastointi (H) 159 0,7 170 0,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 16 0,1 13 0,1
Informaatio ja viestintä (J) 233 2,9 246 2,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 139 3,2 148 3,3
Kiinteistöalan toiminta (L) 219 1,7 375 2,5
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 257 0,9 273 0,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 126 1,1 135 1,1
Koulutus (P) 7 0,3 9 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 15 0,1 15 0,1
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 13 0,3 9 0,2
Muut 16 .. 2) 16 .. 2)
Yhteensä 2 807 0,9 3 124 1,0
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2008, Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_007_fi.html