Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008

Toimiala Vuosi
2007 2008
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
Osuus,
prosenttia
1)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 375 27,4 291 23,8
Teollisuus (C) 26 431 18,1 31 686 21,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 760 8,4 1 011 9,3
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
179 8,8 379 16,9
Rakentaminen (F) 3 061 12,4 3 208 11,8
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
32 291 27,4 35 469 28,4
Kuljetus ja varastointi (H) 3 933 19,3 3 958 17,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 392 7,5 412 7,5
Informaatio ja viestintä (J) 5 232 34,0 5 410 34,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 1 733 .. 2) 1 288 .. 2)
Kiinteistöalan toiminta (L) 689 15,0 888 17,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 1 795 16,2 2 146 17,7
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 2 122 28,2 2 470 28,6
Koulutus (P) 34 7,0 32 6,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 139 4,5 158 4,5
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 72 2,3 52 1,5
Muut 96 .. 2) 104 .. 2)
Yhteensä 79 334 21,2 88 960 22,4
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2008, Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_008_fi.html