Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De utländska dotterbolagens omsättning och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008

Näringsgren År
2007 2008
Omsättningen,
i miljoner euro
Andel,
i procent
1)
Omsättningen,
i miljoner euro
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 375 27,4 291 23,8
Tillverkning (C) 26 431 18,1 31 686 21,0
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 760 8,4 1 011 9,3
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E) 179 8,8 379 16,9
Byggverksamhet (F) 3 061 12,4 3 208 11,8
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G) 32 291 27,4 35 469 28,4
Transport och magasinering (H) 3 933 19,3 3 958 17,9
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 392 7,5 412 7,5
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 5 232 34,0 5 410 34,0
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1 733 .. 2) 1 288 .. 2)
Fastighetsverksamhet (L) 689 15,0 888 17,6
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 1 795 16,2 2 146 17,7
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 2 122 28,2 2 470 28,6
Utbildning (P) 34 7,0 32 6,5
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 139 4,5 158 4,5
Kultur, nöje och fritid (R) 72 2,3 52 1,5
Andra 96 .. 2) 104 .. 2)
Sammanlagt 79 334 21,2 88 960 22,4
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2008, De utländska dotterbolagens omsättning och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_008_sv.html