Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008

Toimiala Vuosi
2007 2008
Henkilöstö Osuus,
prosenttia
1)
Henkilöstö Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 867 20,4 969 22,1
Teollisuus (C) 72 795 18,9 79 444 20,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 668 6,2 636 5,9
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
502 9,0 608 10,6
Rakentaminen (F) 11 098 7,5 13 703 9,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
42 045 16,8 46 896 18,6
Kuljetus ja varastointi (H) 13 314 9,8 13 296 9,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 4 482 8,3 4 266 8,0
Informaatio ja viestintä (J) 21 466 26,4 23 531 28,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 16 023 35,8 16 995 37,1
Kiinteistöalan toiminta (L) 703 3,9 676 3,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 11 273 13,3 12 604 14,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 22 865 22,7 26 065 24,9
Koulutus (P) 310 3,0 316 2,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 1 477 3,4 1 762 3,8
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 485 4,2 370 3,1
Muut 1 149 .. 2) 1 236 .. 2)
Yhteensä 221 522 14,9 243 374 16,2
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2008, Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2007–2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_009_fi.html