Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta pieneni melkein kaikilla toimialoilla

Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta liikevaihdolla ja henkilöstön määrällä mitattuna pieneni lähes kaikilla toimialoilla. Liikevaihto laski merkittävästi esimerkiksi teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla, joissa ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta on Suomessa laajinta. On otettava huomioon, että kyseisten toimialojen kokonaisliikevaihto laski Suomessa merkittävästi. Liikevaihdon perusteella mitattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli edelleen merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yli 26 miljardia euroa. Tämä oli yli 24 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta.

Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli noin 69 000 henkeä vuonna 2009. Suhteellisesti mitattuna merkittävin työllistäjä oli rahoitus- ja vakuutustoiminta toimiala, jonka henkilöstöstä reilut 32 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

Vuonna 2009 eniten ulkomaisia tytäryhtiöitä toimi tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kyseisen toimialan osuus kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärästä oli hieman alle 36 prosenttia. Toiseksi eniten ulkomaisia tytäryhtiöitä toimi teollisuudessa, missä toimi noin 15 prosenttia ulkomaisista tytäryhtiöistä. Henkilöstön suuruusluokan perusteella arvioituna näyttää siltä, että suurin osa (3/4) yrityksistä työllistää alle 50 henkilöä. Suomen koko yritysjoukkoon verrattuna suhde on kuitenkin pieni.

Kuvio 2 kuvaa ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteellista osuutta toimialoittaisesta toiminnasta Suomessa vuonna 2009. Tarkasteltaviksi on valittu viisi liikevaihdon perusteella suhteellisesti merkittävintä toimialaa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli liikevaihdon perusteella merkittävintä informaatio ja viestintä -toimialalla. Toimialan liikevaihdosta noin 32 prosenttia syntyi ulkomaisissa tytäryhtiöissä, ja vastaavasti 26 prosenttia henkilöstöstä työskenteli kyseisissä yrityksissä. Henkilöstömäärän perusteella arvioituna suhteellisesti merkittävin työllistäjä oli rahoitus- ja vakuutustoiminta, jonka henkilöstöstä vajaat 32 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä Suomessa. Osuuksien perusteella näyttää siltä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteellinen osuus on suurempi tietointensiivisemmillä toimialoilla.

Kuvio 2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet toimialojen koko toiminnasta Suomessa vuonna 2009

Kuvio 2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet toimialojen koko toiminnasta Suomessa vuonna 2009

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, 2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta pieneni melkein kaikilla toimialoilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_kat_002_fi.html