Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

3. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta keskittynyt palveluihin

Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta on Suomessa keskittynyt koko yrityssektoriin verrattuna enemmän palveluihin. Suomen koko yrityssektorilla noin 75 prosenttia yrityksistä toimi palvelutoimialoilla vuonna 2009. Vastaavasti palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin 54 prosenttia, ja henkilöstöstä noin 63 prosenttia. Seuraavista taulukoista 1 ja 2 on mahdollista havaita, että sekä merkittävimpien määräysvaltamaiden ja maaryhmittymien osalta palveluiden suhteellinen osuus korostuu 1) . Ainoastaan yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden toiminta oli joidenkin osuuksien osalta enemmän jalostusvaltaista. Erityisesti on huomattava japanilaisten tytäryhtiöiden palveluvaltaisuus, noin 91 prosenttia kyseisten yritysten liikevaihdosta tehtiin palvelutoimialoilla vuonna 2009.

Taulukko 1. Ulkomaiset tytäryhtiöt maanosittain/maaryhmittäin ja pääluokittain vuonna 2009

  Maanosa/maaryhmä
Muuttuja Pääluokka /
Osuus
1)
Aasia ja
Oseania
Eurooppa Pohjois-Amerikka Pohjoismaat
Yritysten lukumäärä Jalostus 37 461 97 192
Palvelut 138 1 869 390 896
Yhteensä 175 2 330 487 1 088
Palveluiden
osuus, prosenttia
78.9 80.2 80.1 82.4
Liikevaihto,
miljoona euroa
Jalostus 2 704 18 245 4 592 7 492
Palvelut 5 281 30 936 5 293 11 949
Yhteensä 7 985 49 181 9 885 19 441
Palveluiden
osuus, prosenttia
66.1 62.9 53.5 61.5
Henkilöstö Jalostus 9 042 59 342 14 489 24 598
Palvelut 8 467 116 868 15 752 66 973
Yhteensä 17 508 176 210 30 241 91 570
Palveluiden
osuus, prosenttia
48.4 66.3 52.1 73.1
1) Jalostus sisältää toimialat (TOL 2008) B-F, ja palvelut toimialat G-U.

Taulukko 2. Ulkomaiset tytäryhtiöt pääluokittain 2009, merkittävimmät määräysvallan sijaintimaat

  Maa
Muuttuja Pääluokka /
Osuus
1)
Britannia Ruotsi Saksa Japani Yhdysvallat Yhteensä
Yritysten lukumäärä Jalostus 32 133 68 12 86 596
Palvelut 236 638 236 67 371 2 402
Palveluiden
osuus, prosenttia
88.1 82.7 77.6 84.8 81.2 80.1
Liikevaihto, miljoona euroa Jalostus 1 272 5 215 2 041 431 4 016 25 947
Palvelut 3 983 9 345 5 650 4 389 4 948 41 517
Palveluiden
osuus, prosenttia
75.8 64.2 73.5 91.1 55.2 61.5
Henkilöstö Jalostus 3 259 18 903 5 013 2 358 12 783 83 658
Palvelut 15 099 56 888 12 131 4 862 14 464 141 129
Palveluiden
osuus, prosenttia
82.2 75.1 70.8 67.3 53.1 62.8
1) Jalostus sisältää toimialat (TOL 2008) B-F, ja palvelut toimialat G-U.

1) Yritysmäärän vähäisyyden takia ei ole mahdollista esittää muiden maanosien tietoja.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, 3. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta keskittynyt palveluihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_kat_003_fi.html