Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. De utländska dotterbolagens omsättning och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009

Näringsgren År
2008 2009
Omsättningen,
i miljoner euro
Andel,
i procent
1)
Omsättningen,
i miljoner euro
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 291 23,8 300 24,8
Tillverkning (C) 31 686 21,0 21 778 18,9
Försörjning av el, gas, värme
och kyla (D)
1 011 9,3 1 049 9,4
Vattenförsörjning, avloppsrening,
avfallshantering och sanering (E)
379 16,9 147 9,1
Byggverksamhet (F) 3 208 11,8 2 673 11,0
Handel; reparation av motorfordon och
motorcyklar (G)
35 469 28,4 26 223 24,2
Transport och magasinering (H) 3 958 17,9 3 138 16,1
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 412 7,5 376 7,2
Informations- och
kommunikationsverksamhet (J)
5 410 34,0 4 924 31,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1 288 .. 2) 1 393 .. 2)
Fastighetsverksamhet (L) 888 17,6 486 9,3
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (M)
2 146 17,7 1 998 18,1
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster (N)
2 470 28,6 2 390 28,9
Utbildning (P) 33 6,5 19 3,9
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 158 4,5 424 11,1
Kultur, nöje och fritid (R) 52 1,5 49 1,4
Andra 104 .. 2) 98 .. 2)
Totalt 88 960 22,4 67 464 20,1
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2009, Tabellbilaga 5. De utländska dotterbolagens omsättning och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_005_sv.html