Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009

Toimiala Vuosi
2008 2009
Henkilöstö Osuus,
prosenttia
1)
Henkilöstö Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 969 22,1 1 052 23,5
Teollisuus (C) 79 444 20,8 68 678 19,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 636 5,9 607 5,5
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
608 10,6 640 10,3
Rakentaminen (F) 13 703 9,0 12 682 8,9
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
46 896 18,6 43 972 17,6
Kuljetus ja varastointi (H) 13 296 9,7 12 725 9,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 4 266 8,0 4 135 7,7
Informaatio ja viestintä (J) 23 531 28,3 21 658 26,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 16 995 37,1 14 983 32,6
Kiinteistöalan toiminta (L) 676 3,6 404 2,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 12 604 14,2 12 453 14,1
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 26 065 24,9 24 953 24,9
Koulutus (P) 316 2,9 176 1,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 1 762 3,8 4 116 8,3
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 370 3,1 407 3,4
Muut 1 236 .. 2) 1 148 .. 2)
Yhteensä 243 374 16,2 224 788 15,5
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, Liitetaulukko 6. Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_006_fi.html