Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2012

Omsättningen för utländska dotterbolag ökade med 7 procent år 2011

Den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland var 76 miljarder euro år 2011. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 221 000. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med omkring sju procent. Också antalet anställda ökade, men något långsammare, med omkring tre procent från året innan. De utländska dotterbolagen gav sysselsättning särskilt inom industri, parti- och detaljhandel samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster liksom inom informations- och kommunikationsverksamhet. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens senaste offentliggörande.

De utländska dotterbolagens andel av omsättning och antal anställda av företagsverksamheten i Finland 2004–2011

De utländska dotterbolagens andel av omsättning och antal anställda av företagsverksamheten i Finland 2004–2011

Bara vart hundrade företag i Finland är utlandskontrollerat. Ändå arbetar 15 procent av de anställda i alla företag i Finland i dessa omkring 2 970 företag. Motsvarande andel av omsättningen är ännu större, dvs. omkring 20 procent.

Det slutliga bestämmande inflytandet i de utländska dotterbolagen fördelas på omkring 50 olika länder. Den kvantitativt största gruppen utgörs av svenska företag, vars antal är omkring 800. De näst största grupperna är de amerikanska och tyska företagen, omkring 440 resp. 310 företag.

Jämförelsen med hela Finlands företagsverksamhet baserar sig på företagsregistrets årsstatistik .


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teemu Oinonen 09 1734 2634, Tero Luhtala 09 1734 3327, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2011/ulkoy_2011_2012-11-26_tie_001_sv.html