Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2013

Ulkomainen yritystoiminta Suomessa pääosin eurooppalaista

Ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa Suomessa oli noin 234 000 henkilöä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreimmasta julkistuksesta. Eurooppalaisten yhtiöiden osuus henkilöstöstä oli 80 prosenttia. Eurooppalaiset yritykset tekivät myös valtaosan, noin 76 prosenttia, ulkomaisten yhtiöiden 75 miljardin euron liikevaihdosta.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstön ja liikevaihdon osuudet maanosittain

Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstön ja liikevaihdon osuudet maanosittain

Ulkomaiset yhtiöt kattavat 15–16 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä ( liitekuvio 1 ). Osuus on pysynyt likimain samalla tasolla viimeisen viiden vuoden ajan. Liikevaihto on puolestaan vakiintunut hieman vajaan 20 prosentin tasolle. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla osuudet vaihtelevat 2 ja 35 prosentin välillä ( liitekuvio 2 ). 1) Hieman toisenlaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastelee osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna tytäryhtiöiden toiminta on merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupassa, sekä teollisuudessa ( liitekuvio 3 ).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia, suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistaa selvästi eniten ruotsalaiset yritykset ( liitekuvio 4 ).


1) Prosenttiosuudet perustuvat yritysrekisterin vuositilaston tietoihin.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teemu Oinonen 09 1734 2634, Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2012/ulkoy_2012_2013-11-28_tie_001_fi.html