Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2013

Utländsk företagsverksamhet i Finland i huvudsak europeisk

Enligt Statistikcentralens nyaste offentliggörande fanns det i Finland omkring 234 000 personer anställda vid utländska dotterbolag år 2012. De europeiska bolagens andel av personalen var 80 procent. De europeiska företagen stod också för största delen, omkring 76 procent, av de utländska dotterbolagens omsättning på 75 miljarder euro.

Andel anställda och omsättning i utländska dotterbolag efter världsdel

 Andel anställda och omsättning i utländska dotterbolag efter världsdel

I de utländska bolagen arbetar 15–16 procent av alla anställda i företag i Finland ( figurbilaga 1 ). Andelen har varit nästan oförändrad de senaste fem åren. Omsättningen har för sin del stabiliserats till något under 20 procent. Andelarna varierar dock mycket från en näringsgren till en annan. Inom huvudnäringsgrenarna varierar andelarna mellan 2 och 35 procent ( figurbilaga 2 ). 1) Man får en lite annorlunda bild när man i stället för andelar granskar antalet anställda och omsättning. Mäter man på det här sättet är dotterbolagens verksamhet mest betydande inom handel samt inom tillverkning ( figurbilaga 3 ).

Bolagets nationalitet statistikförs efter den aktör som utövar bestämmande inflytande. Oftast är detta ett företag utomlands som äger mer än 50 procent av företaget, direkt eller indirekt. Utländska dotterbolag i Finland ägs oftast av svenska företag ( figurbilaga 4 ).


1) Procentandelarna baserar sig på uppgifterna i företagsregistrets årsstatistik.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teemu Oinonen 09 1734 2634, Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2012/ulkoy_2012_2013-11-28_tie_001_sv.html