Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2017

Ruotsalaisyhtiöt kasvun tiellä Suomessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset työllistivät 243 350 henkilöä vuonna 2016. Tämä oli hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten työllistivät ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, saksalaiset ja britannialaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden henkilöstön osuus Suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli peräti 35,5 prosenttia. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ruotsalaiset yritykset työllistivät teollisuuden henkilöstöstä 21 prosenttia. Ulkomaisten yritysten lukumäärä kasvoi hieman ollen 4 570 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten henkilöstön ja liikevaihdon osuus maittain Suomessa*

Ulkomaisten yritysten henkilöstön ja liikevaihdon osuus maittain Suomessa*
*kolme merkittävintä maata henkilöstön ja liikevaihdon määrällä mitattuna

Ulkomaiset yritykset työllistävät 17 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus ei ole muuttunut edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus laski hieman ollen 22 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 7 prosentista 49 prosenttiin. Kaivostoiminnan ja louhinnan sekä informaation ja viestinnän toimialojen ulkomaiset yritykset Suomessa työllistivät ja tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan (liitekuvio 2). Hieman erilaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastellaan osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuusuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 71 200 henkilöä eli 29 prosenttia ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli 29 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 45 150 henkilöä ja sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa (Liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 86 370 henkilöä, mikä kasvoi huimat 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 20 miljardilla eurolla, minkä kasvu oli maltillisempaa 14 prosentilla edellisvuoteen verrattuna (Liitekuvio 4).

Tilaston aikasarja katkeaa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilaston tietoja koskien vuotta 2012 ja sitä aiempia vuosia ei tästä syystä voi verrata saman tilaston tuoreimpiin julkistuksiin. Erityisen selvästi tämä näkyy yhtiöiden lukumäärä -muuttujassa, jonka arvo on noin 1570 suurempi kuin vuonna 2012. Lukumäärän kasvu on seurausta uuden yritystilastojärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä tilastointiperusteiden muutoksesta (ks. tilaston laatuseloste). Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2016/ulkoy_2016_2017-12-18_tie_001_fi.html