Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2017

  Antalet bolag Personal Omsättning (miljoner euro)
Tillverkning 580 73 088 31 008
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1 248 47 120 30 900
Informations- och kommunikationsverksamhet 339 22 072 8 317
Byggverksamhet 171 13 898 4 546
Transport och magasinering 234 12 228 4 135
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 372 16 715 3 519
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och and stödtjänster 199 25 315 3 171
Vård och omsorg; sociala tjänster 239 21 339 1 916
Försörjning av el, gas, värme och kyla 24 948 1 595
Fastighetsverksamhet 601 2 804 1 489
Annan 301 19 450 1 637
Total 4 308 254 977 92 233

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2017, Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2017/ulkoy_2017_2018-12-18_tau_002_sv.html