Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2018

Utländska dotterbolag betydande inom industrin

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 92,2 miljarder euro år 2017. Detta var nio procent mer än året innan. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, schweiziska och danska företagen. De svenska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var 22,1 procent. De utländska företagen sysselsatte 254 980 personer dvs. något mer än året innan. Antalet utländska företag minskade något och uppgick till 4 308 företag.

Omsättningen år 2017 inom utländska företag efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*

Omsättningen år 2017 inom utländska företag efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*
* de fem mest betydande länderna mätt med omsättning

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2017/ulkoy_2017_2018-12-18_tie_001_sv.html