Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.12.2019

Ruotsalaisyhtiöt tuottivat liikevaihtoa erityisesti teollisuudessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 96 miljardia euroa vuonna 2018. Tämä oli neljä prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, saksalaiset, britannialaiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ulkomaisten yritysten lukumäärä nousi hieman ollen 4 382 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2018 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2018 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*
*viisi merkittävintä maata liikevaihdon määrällä mitattuna

Ulkomaiset yritykset työllistävät 17,8 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus kohosi hieman ollen 22,8 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 0,1 prosentista 39 prosenttiin.

Suomessa sijaitsevat informaation ja viestinnän sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimialojen ulkomaiset yritykset tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan. Kun taas ulkomaiset terveys- ja sosiaalialan sekä informaatio ja viestinnän alan yritykset työllistivät eniten suhteessa kokonaisyrityskantaan (liitekuvio 2). Hieman erilaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastellaan osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 75 200 henkilöä eli 28 prosenttia ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli 32 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 48 500 henkilöä ja sen liikevaihto oli 32 miljardia euroa (Liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 77 000 henkilöä, mikä oli n 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 21 miljardilla eurolla. Liikevaihdon kasvu neljä prosenttia oli hyvin maltillista edellisvuoteen verrattuna. (Liitekuvio 4).

Tilasto on uudistunut

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilaston tiedot koskien vuotta 2018 ja sitä aikaisemmat vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Tilaston tiedot julkistetaan yritysyksikköön perustuen entisen oikeudellisen yksikön (y-tunnus) sijaan. Nämä tiedot ovat saatavilla ensimmäisen kerran tilastovuonna 2018.

Yritysyksiköllä on tarkoitus kuvata taloudellisia kokonaisuuksia hallinnollisten rakenteiden sijaan. Konsernin oikeudellisista yksiköistä (y-tunnus) voidaan muodostaa yksi tai useampia yritysyksiköitä. Konserneihin kuulumattomilla yrityksillä yritysyksikkö vastaa aina oikeudellista yksikköä. Yritysyksikkö vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa päätöksenteossaan itsenäisen tuotantoyksikön. Yritysyksikön sisäisiä liiketoimia on eliminoitu, joten toimialoittaiset tiedot poikkeavat oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuvista tiedoista.

Tieto & trendit: Yritysyksikön käyttöönotto helpottaa tilastojen tulkintaa


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2018/ulkoy_2018_2019-12-19_tie_001_fi.html