Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2020

Antalet bolag Personal Omsättning (miljoner euro)
Tillverkning 609 76 471 31 829
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1 239 47 894 30 688
Informations- och kommunikationsverksamhet 417 29 435 10 633
Byggverksamhet 164 14 918 5 482
Transport och magasinering 162 10 240 3 466
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 393 20 206 4 117
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och and stödtjänster 188 25 801 3 431
Vård och omsorg; sociala tjänster 242 26 672 2 381
Försörjning av el, gas, värme och kyla 29 794 1 481
Fastighetsverksamhet 569 3 551 1 491
Annan 350 15 449 1 916
Total 4 362 271 432 96 915

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2020, Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2020/ulkoy_2020_2021-12-16_tau_002_sv.html